Sản xuất cơ bản

Chuẩn bị sản phẩm tươi rất dễ dàng nếu bạn có thông tin bạn cần và một vài kỹ năng. Các tài liệu phát tay và video cơ bản về sản phẩm của chúng tôi mô tả cách lưu trữ, làm sạch và chuẩn bị các loại trái cây và rau quả tươi khác nhau.