Ăn uống lành mạnh bắt đầu tại cửa hàng.

Trong Bước # 2: Ăn uống lành mạnh và tuân thủ ngân sách của bạn là có thể! Nó bắt đầu với một kế hoạch. Thiết lập gia đình của bạn để thành công bằng cách lập kế hoạch bữa ăn và đồ ăn nhẹ theo cách phù hợp với gia đình, ngân sách và lịch trình của bạn. Các công cụ trên cho phép bạn xem xét những gì bạn đang chi tiêu bây giờ và cách bạn có thể thực hiện những thay đổi nhỏ giúp tiết kiệm lớn.

Bây giờ là lúc để mua sắm

Những mẹo và thủ thuật hữu ích trong bước này sẽ giúp bạn tiết kiệm và tìm thấy những món đồ bổ dưỡng tại cửa hàng tạp hóa. Trong các tab trên, chúng tôi sẽ đi qua từng lối đi chỉ cho bạn cách so sánh đơn giá và đọc nhãn thực phẩm đảm bảo bạn có được sản phẩm mua tốt nhất.

Vào cuối bước này, hãy kiểm tra kỹ năng mua sắm của bạn để xem bạn có những gì cần thiết để tiết kiệm nhiều hơn tại cửa hàng hay không.

Blog Posts

More From Our Blog