Blog

Ngô có phải là ngũ cốc nguyên hạt không?


July 29, 2013 | Jody Gatewood

Gần đây tôi đã được một vài người hỏi liệu ngô có phải là ngũ cốc nguyên hạt hay không. Theo Hội đồng ngũ cốc nguyên hạt, ngô tươi thường được phân loại là rau và ngô khô (bao gồm cả bỏng ngô) như một loại ngũ cốc.

Ngô là một loại ngũ cốc nguyên hạt nếu cám, mầm và nội nhũ đều còn nguyên vẹn, giống như lúa mì nguyên hạt. Nếu ngô được xay hoặc khử mầm để loại bỏ cám và mầm, thì đó là một loại ngũ cốc tinh chế.

Blog ngô

Khi mua các sản phẩm làm từ ngô, chẳng hạn như bánh ngô, vỏ taco hoặc bột ngô, hãy chắc chắn tìm các từ trong danh sách thành phần như ‘ngô nguyên hạt’ hoặc ‘ngô nguyên hạt’ để xác định rằng đó là ngũ cốc nguyên hạt. Một cách khác để xác định ngũ cốc nguyên hạt là tìm tem ngũ cốc nguyên hạt được tạo ra bởi Hội đồng ngũ cốc nguyên hạt và được tìm thấy trên nhiều sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt. Một số sản phẩm cũng có thể có biểu tượng riêng xác định sản phẩm được làm từ ngũ cốc nguyên hạt. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên xem danh sách thành phần để chắc chắn rằng sản phẩm được làm từ ngũ cốc nguyên hạt và đó là thành phần đầu tiên hoặc một trong hai thành phần đầu tiên trong sản phẩm.

Một số sản phẩm có thể ghi ‘ngô nguyên hạt vôi’ hoặc ‘ngô chanh’ trong danh sách thành phần. Ngô vôi là ngô đã được ngâm trong nước vôi như một phần của quá trình chuẩn bị nó để được sử dụng để chuẩn bị thực phẩm. Một số lợi ích của ngô chanh là dễ nghiền hơn, hương vị và mùi thơm được cải thiện, và an toàn thực phẩm của ngô được cải thiện. Ngô vôi có thể là ngũ cốc nguyên hạt hoặc ngũ cốc tinh chế, vì vậy điều quan trọng là phải tìm kiếm các sản phẩm làm từ ngô nguyên hạt.

Bỏng ngô cũng là một loại ngũ cốc nguyên hạt và là một món ăn nhẹ lành mạnh, miễn là nó không được bao phủ trong bơ và muối!

Chữ ký Jodi


Jody Gatewood

Jody Gatewood is a Registered Dietitian who enjoys spending time in the kitchen baking and preparing meals for her family. She does lots of meal planning to stay organized and feed her family nutritious meals.

More Posts