Blog

Quiche dễ dàng cho bữa sáng ngày lễ

Kỳ nghỉ lễ đang đến gần. Ra khỏi cửa đúng giờ thậm chí còn khó khăn hơn khi bạn thêm một danh sách dài các hoạt động trong kỳ nghỉ. Điều cuối cùng tôi muốn nghĩ đến là làm thế nào để giải trí cho khách và cho họ ăn. Cue bữa sáng yêu thích của tôi trong những ngày lễ. Trống cuộn xin vui lòng… Quiche dễ dàng. Tôi thích chuẩn bị nó cho bữa ăn ngày lễ hoặc gia đình vì nó là một công thức một bát lấp đầy khách.