Blog

Spend Smart. Eat Smart.

Lưu trữ trái cây và rau quả

Hầu hết chúng ta đang mua nhiều trái cây và rau quả. Đó là một bước đầu tiên tốt. Nhưng bạn nên rửa chúng trước khi cất chúng đi hay ngay trước khi bạn phục vụ chúng? Bạn nên bảo quản chúng trong tủ lạnh hay trên quầy? Chúng sẽ tiếp tục chín ở nhà? Câu trả lời cho những câu hỏi này là… Còn tùy!