Blog

Spend Smart. Eat Smart.

Chú ý cha mẹ … School Lunch is changing!

Lần đầu tiên sau 15 năm, có những thay đổi lớn trong bữa trưa ở trường sẽ mang lại bữa ăn lành mạnh hơn cho trẻ em. Điều gì đang thay đổi? Các bữa ăn mới ở trường sẽ chứa nhiều ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả; sữa ít béo hoặc không béo; và ít natri và chất béo. Các bữa ăn cũng sẽ có “kích thước phù hợp” – kích thước phần sẽ dựa trên độ tuổi của học sinh.

Spend Smart. Eat Smart.

Tùy chọn gọi món

Tôi đã nghe và quan sát nhiều điều tốt đẹp về bữa trưa mới ở trường khi tôi ăn ở ba trường trung học cơ sở khác nhau. Chúng bao gồm: