Blog

Tôi không thích điều đó!

‘Tôi không thích điều đó’ được nghe thường xuyên hơn tôi muốn trong nhà bếp của mình! Thường thì các con tôi nói với tôi rằng chúng không thích những gì tôi đã làm cho bữa tối, ngay cả trước khi chúng thử nó. Trẻ nhỏ thích các loại thực phẩm mà chúng quen thuộc và có những khoảng thời gian mà chúng có thể chỉ muốn ăn 1 hoặc 2 loại thực phẩm khác nhau là điều bình thường. Tuy nhiên, có nhiều cách bạn có thể giúp con bạn thử các loại thực phẩm mới.