Blog

Spend Smart. Eat Smart.

Kids a Cookin ‘- Nơi trẻ em đến trước và nấu ăn rất thú vị

Kansas State Extension có một trang web tuyệt vời dành cho “đầu bếp làm việc” ở độ tuổi đi học được gọi là Kids a Cookin ‘. Trang web bao gồm các video của các đầu bếp cỡ pint làm việc với Host Karen để chuẩn bị các công thức nấu ăn mà trẻ em có thể dễ dàng thực hiện tại nhà. Các công thức nấu ăn không chỉ đơn giản để chuẩn bị và giá cả phải chăng, mà còn là một cách tuyệt vời để chia sẻ niềm vui nấu ăn với con bạn.