Blog

Easy Quiche สําหรับอาหารเช้าในวันหยุด

เทศกาลวันหยุดอยู่ใกล้แค่เอื้อม การออกนอกบ้านตรงเวลาจะยิ่งยากขึ้นเมื่อคุณเพิ่มรายการกิจกรรมวันหยุดจํานวนมาก สิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากคิดคือวิธีสร้างความบันเทิง ให้แขกและ ให้อาหารพวกเขาด้วย คิวอาหารเช้าที่ฉันชอบในช่วงวันหยุด กลองม้วนโปรด … คีชง่าย ฉันชอบเตรียมมันสําหรับวันหยุดหรือมื้ออาหารของครอบครัวเพราะเป็นสูตรชามเดียวที่เติมเต็มแขก