Blog

Spend Smart. Eat Smart.

เรียนผู้ปกครอง … School Lunch is changing!

เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอาหารกลางวันของโรงเรียนซึ่งจะส่งผลให้อาหารเพื่อสุขภาพสําหรับเด็กดีขึ้น มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง อาหารโรงเรียนใหม่จะมี ธัญพืชผลไม้และผักมากขึ้น นมไขมันต่ําหรือไม่มีไขมัน และโซเดียมและไขมันน้อยลง อาหารจะ “มีขนาดที่เหมาะสม” ด้วย – ขนาดส่วนจะขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียน

Spend Smart. Eat Smart.

ตัวเลือกอาหารตามสั่ง

ฉันได้ยินและสังเกตสิ่งดีๆ มากมายเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนใหม่เมื่อฉันกินที่โรงเรียนมัธยมสามแห่งที่แตกต่างกัน เหล่านี้รวมถึง: