Blog

Kế hoạch ăn uống lành mạnh cho trẻ em trong mùa hè này


June 07, 2010 | Peggy Martin

Kế hoạch ăn uống lành mạnh cho trẻ em trong mùa hè này

Các gia đình ở Iowa đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè. Tôi đã nghe một số cuộc thảo luận liên quan đến việc trẻ em bao nhiêu tuổi nên ở nhà một mình một phần hoặc cả ngày, các quy tắc gia đình và làm thế nào để anh chị em hòa thuận khi cha mẹ đi vắng.

Ăn uống là một thói quen khác thay đổi trong mùa hè. Trẻ em thường dậy muộn hơn vì chúng không phải đi học, chúng có thể bỏ bữa sáng và chỉ ăn nhẹ cả ngày thay vì ăn bữa.

Ngồi xuống để lên kế hoạch cho bữa ăn trưa với con bạn là một ý tưởng tốt. Bằng cách này, thực đơn bao gồm các loại thực phẩm họ thích và có thể tự làm. Đối với đồ ăn nhẹ, hãy cân nhắc chuẩn bị hai hộp đồ ăn nhẹ – một cho tủ lạnh và một cho tủ. Cha mẹ hoặc người lớn chọn những gì đi trong hộp và trẻ em chọn những gì chúng muốn ăn từ hộp. Đại học Missouri Extension có một tài liệu phát tay gọi là Đóng gói một hộp đồ ăn nhẹ với những ý tưởng lành mạnh để bắt đầu.

Hãy nhớ rằng, bạn chịu trách nhiệm mua thực phẩm. Nếu bạn chỉ mua thực phẩm lành mạnh, đó là những gì trẻ em sẽ phải ăn.

Tuần tới, công thức nấu ăn cho trẻ em…

-con trỏ từ Peggy


Peggy Martin

More Posts