คลับสลัดเป็นอาหารที่อร่อยและสมบูรณ์ที่สามารถทําได้ล่วงหน้า