ผลิตพื้นฐาน

การเตรียมผลิตผลสดเป็นเรื่องง่ายหากคุณมีข้อมูลที่ต้องการและทักษะบางอย่าง เอกสารประกอบคําบรรยายและวิดีโอพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตของเราอธิบายวิธีการจัดเก็บ ทําความสะอาด และเตรียมผักและผลไม้สดต่างๆ