ใช้เครื่องคิดเลขนี้เพื่อเปรียบเทียบสองผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาข้อเสนอที่ดีที่สุด ป้อนราคา จํานวน และหน่วย (ออนซ์ ปอนด์ ฯลฯ) แล้วเครื่องคิดเลขจะจัดการส่วนที่เหลือเอง