คําถามหรือข้อกังวล?

ติดต่อเราได้ที่ foodsavings@iastate.edu

ลิขสิทธิ์ © 2017-2022 Iowa State University of Science and Technology, Iowa State University Extension and Outreach สงวนลิขสิทธิ์.

สถาบันนี้เป็นผู้ให้บริการโอกาสที่เท่าเทียมกัน สําหรับคําชี้แจงการไม่เลือกปฏิบัติฉบับเต็มหรือคําถามเกี่ยวกับที่พัก ให้ไปที่ www.extension.iastate.edu/diversity/ext